Kategoria: Uncategorized

Pożegnanie rzeźbiarzy, przywitanie ceramików

04.10.2019 zakończył się pierwszy etap projektu, ostatni montaż prac i pożegnanie grupy rzeźbiarzy z ASP z Wrocławia i przywitanie kolejnej grupy tym razem studentów z Wydziału Ceramiki i Szkła z nauczycielami prof. Krzysztofem Rozpondkiem oraz as. Rytisem Konstantinaviciusem.

Procedura umieszczania w DPS

Krok 1

Sprawdzić na terenie gminy, w której mieszka osoba zainteresowana skierowaniem do domu pomocy społecznej, gdzie zlokalizowany jest ośrodek pomocy społecznej i udać się do jego siedziby.

Krok 2

W sekretariacie lub u pracownika socjalnego należy złożyć pisemny wniosek o skierowanie osoby do domu pomocy społecznej. Najlepiej wskazać we wniosku (po uprzednim wybraniu) konkretny dom pomocy społecznej. Na kserokopii wniosku uzyskać potwierdzenie przyjęcia i zachować.

Krok 3

W siedzibie ośrodka pomocy społecznej pracownik socjalny poinformuje o procedurze przyjęcia do domu pomocy społecznej i umówi się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej skierowaniem do dps.

Krok 4

Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów kierownik/dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję kierującą oraz o odpłatności do domu pomocy społecznej następnie wysyła decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., na którego terenie zlokalizowany jest Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.

Krok 5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. na podstawie decyzji kierującej do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, decyzji o odpłatności oraz innych dokumentów wydaje decyzję umieszczającą w dps o odpowiednim profilu.

Krok 6

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. przesyła do Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim decyzję kierującą, decyzję umieszczającą oraz decyzję o odpłatności oraz zgromadzoną dokumentację.

Krok 7

Po otrzymaniu wszystkich decyzji oraz dokumentacji dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim pisemnie określa termin przyjęcia do placówki osoby skierowanej.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem Działu Opiekuńczo-Terapeutyczno-Medycznego lub Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.

Warunki mieszkaniowe

Dom posiada 103 miejsca przystosowane dla niepełnosprawnych mieszkanek w pokojach 1,2,3 osobowych bez łazienek i w pokojach 2-osobowych z łazienkami oraz czteroosobowe pokoje przeznaczone dla mieszkanek stale leżących w wyniku przewlekłych chorób uniemożliwiających samodzielne poruszanie się.

Warunki bytowe, socjalne i opiekuńcze są zgodne z ustawą o pomocy społecznej, Dom zapewnia również wszelkie potrzeby biologicznych i wyższe:

– miejsce zamieszkania wyposażone w podstawowy sprzęt (tapczan, szafka nocna, stolik, krzesło, szafa na ubrania), pościel, ręczniki i przybory toaletowe,

– wyżywienie według norm żywieniowych, diet zalecanych przez specjalistów, ponadto dostęp do suchego prowiantu i napoi przez całą dobę;

– odzież i obuwie;

– udzielanie wsparcia i pomocy w czynnościach dnia codziennego (mycie, kąpanie, ubieranie, karmienie);

– pielęgnacja i zapewnienie opieki lekarskiej i psychologicznej;

– dostęp i umożliwienie uczestnictwa w zajęciach z terapii zajęciowej, kinezyterapii i fizykoterapii;

– zapewnienie zaspokajania potrzeb religijnych;

– przestrzeganie praw mieszkanek i zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków

finansowych;

– pomoc i wsparcie w załatwianiu spraw osobistych

1 (24) 1 (23) 1 (20) 1 (19)

DSC_0134 [800x600] DSC_0135 [800x600] DSC_0136 [800x600] DSC_0140 [800x600]

14088487_1381988578483351_8018169676458119996_n 14183763_1381988775149998_4238406034640196219_n 14446006_1406487689366773_4383146726081189442_n 14370245_1406488236033385_6914258444956606049_n 14359035_1406488299366712_8932852124977158329_n 14183966_1381988548483354_3138550418166616440_n DSC_0140

Misja domu

Misją Domu jest stałe podnoszenie komfortu życia mieszkańców, zapewnienie podopiecznym poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości i społecznej przydatności, jak również integracja ze społecznością lokalną.

Celem Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim jest całodobowe zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego oraz określonymi standardami.

Celem pracowników Domu jest dążenie do profesjonalnego wykonywania zadań.

Zasady odpłatności

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny zgodnie z zapisami w ustawie o pomocy społecznej.

Aktualnie odpłatność za pobyt w DPS wynosi  7900,00 zł

Opłaty za pobyt w DPS ponoszą:

1. Mieszkaniec Domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu.

2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi tzn. rodzina w linii prostej: dzieci płacą za rodziców, rodzice za dzieci, wnuki za dziadków, z uwzględnieniem kryterium dochodowego tj.: jeżeli syn lub córka gospodarują samotnie, a rodzic jest skierowany do Domu Pomocy Społecznej, to ponoszą odpłatność za pobyt rodzica, tylko wtedy jeżeli ich dochód przekracza 300% kryterium dochodowego w chwili obecnej jest to kwota 2328,00 zł dla osoby samotnej,   w przypadku osoby w rodzinie  300% kryterium dochodowego wynosi 1800,00 zł  na 1 członka rodziny.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ustala w drodze umowy z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi mieszkańca domu, wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tego mieszkańca w domu pomocy społecznej, biorąc pod uwagę wysokość dochodów i możliwości .

Rodzeństwo nie jest rodziną w linii prostej, tzn. brat nie ma obowiązku płacić za siostrę.

  1. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ma obowiązek ponoszenia odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną do DPS i ewentualnie zobowiązaną do alimentacji rodzinę.