Roboty budowlane współfinansowane ze środków PFRON

now browsing by category

 

Łazienka

W maju 2016 r. została podpisana Umowa na dofinansowanie w 2016 roku ze środków PFRON robót

budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze a naszym Domem.

W ramach dofinansowania rozpoczęliśmy remont łazienki oraz toalet na parterze naszego budynku.

Aktualnie pomieszczenia przewidziane do przebudowy i remontu w pierwotnych założeniach pełniły

funkcję pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, jednak ani wymaganiami technicznymi ani

wyposażeniem nie spełniały roli pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W

wyniku wykonania robót budowlanych pomieszczenia mają zapewnić właściwy zakres usług, zgodny

ze standardami określonymi dla Domu Pomocy Społecznej z przystosowaniem pomieszczeń dla osób

niepełnosprawnych.

Łazienka przed remontem

instalacje (11) przed remontem (4)

Łazienka po remoncie

po remoncie (1) (Kopiowanie) po remoncie (2) (Kopiowanie) po remoncie (3) (Kopiowanie) po remoncie (4) (Kopiowanie) po remoncie (5) (Kopiowanie) po remoncie (6) (Kopiowanie)