Prezentacja projektu ” Nierówni Potrzebują Siebie”

Dnia 29.01.2019 r w Publicznej Bibliotece w Dębnie przedstawiliśmy mieszkańcom , uczestniczkom „ Klubu Książki” oraz uczestnikom WTZ z Dębna- Projekt ” Nierówni Potrzebują Siebie”, który jest efektem spotkań studentów z Wrocławia, więźniów z Zakładu Karnego w Gorzowie z mieszkankami Domu Pomocy w Kamieniu Wielkim. Widowni został zaprezentowany film, który powstał podczas projektu, wiersze naszej Pani Danuty połączone z etiudą muzyczną oraz odczytane zostały fragmenty listu napisanego po projekcie przez jednego z osadzonych. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, rozmowami z uczestniczkami projektu. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość podzielenia się wrażeniami z tego wydarzenia.
Comments are Closed