Misja domu

Misją Domu jest stałe podnoszenie komfortu życia mieszkańców, zapewnienie podopiecznym poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości i społecznej przydatności, jak również integracja ze społecznością lokalną.

Celem Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim jest całodobowe zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego oraz określonymi standardami.

Celem pracowników Domu jest dążenie do profesjonalnego wykonywania zadań.
Comments are Closed